Felix Media

Dette kan vi tilby

Tekstproduksjon:

Vi kan hjelpe deg uansett hva slags tekst du skal produsere – fra rapporter og magasiner, til brosjyrer og nettinnhold. Vår styrke er solid erfaring med den journalistiske metodikken.

Redaktør/prosjektleder:

Ofte skal trykksaker, rapporter og lignende produseres parallelt med det ordinære, løpende arbeidet. Overlater du redaktørrollen eller prosjektledelsen til oss, kan du fortsette å konsentrere deg om dine kjerneaktiviteter.

Idéutvikling/redaksjonell rådgivning:

Vi hjelper deg å skape spennende historier og visuelle og tekstuelle rammeverk, som løfter frem ditt budskap best mulig. Vi kan også bidra med redaksjonell rådgivning ved utvikling av nye publikasjoner.

Research og analyse:

Våre kunder er ofte aktive deltagere i den offentlige debatten. Vi hjelper deg å finne, sammenstille og analysere fakta som kan danne bakteppet for dine utspill og innspill.

Grafisk design og trykking:

Vi samarbeider med en erfaren grafisk designer, og kan også hjelpe deg å ta din trykksak ut på anbud til håndplukkede trykkerier.

Foto:

Vi samarbeider med dyktige reportasje- og studiofotografer, som kan gi din publikasjon det rette visuelle utrykket, eller fortelle din historie i bilder.

Videoproduksjon:

Våre fotografer kan også fortelle dine historier med levende bilder.

Oversettelse:

Vi oversetter alle typer tekster fra engelsk til norsk, og norsk til engelsk. Vi kan også skaffe oversettere på andre språk.

Redigering og korrekturlesing:

Med presisjon, sans for detaljer og kunnskap om ditt fagfelt, kan vi bidra til redigering og korrekturlesing av dine tekster.