Felix Media

Engelske tekster og oversettelse

Flere av tekstforfatterne og journalistene i Felix Media-stallen skriver like godt engelsk som norsk.


Original tekstproduksjon

Vi bistår våre kunder med å produsere alle typer tekster på engelsk – fra rapporter og policydokumenter, til magasinreportasjer og nettekster. Vi kan også skilte med å ha

Klikk på denne lenken for å lese: “Broken dreams” – en artikkel skrevet på engelsk for Flyktninghjelpen

Klikk på denne lenken forå lese artikkelen om Frode Nilsen, Norges ambassadør i Chile under diktaturet på 1970-tallet – opprinnelig skrevet for Amnesty, trykket i Huffington Post.

Felix Medias styrke, er at vi ofte leverer både norske og engelske versjoner av originalskrevne tekster. Dermed slipper kunden å forholde seg til to leverandører, og resultatet blir mer samstemt.


Oversettelse og tilrettelegging

Vi oversetter alle typer tekster fra norsk til engelsk, eller fra engelsk til norsk.

Vår tilnærming er ofte  “copy adaptation” – der vi tar med oss vår brede tekstkompetanse inn i oversetteroppdraget.

Titler og ingresser er eksempler på teksttyper som sjelden egner seg til direkte oversettelse, da tekstforfatteren gjerne har lekt seg med bokstavrim, ordspill og andre litterære virkemidler. Vi tilrettelegger og finsliper teksten, så den kommuniserer like godt i ny språkdrakt som den gjorde på originalspråket – uten å gå på akkord med innholdet.

“Copy adaptation” skjer kun etter eksplisitt avtale med kunden og innenfor avtalte rammer.


Korrekturlesing

Vi bistår også med korrekturlesing av engelske tekster. Felix Media samarbeider blant annet med en britisk korrekturleser med base i London.


Språkstandard

Vi benytter britisk-engelsk språkstandard.Store og små oppdrag

Intet oppdrag er for stort, intet for lite. Vi har bistått med oversettelse av alt fra korte Facebook- eller Twitter-meldinger, til rapporter på flere titalls sider. Vi har til og med levert et helt museum på både norsk og engelsk!