Felix Media

Referanser

REGNSKOGFONDET

Marianne Alfsen er en utrolig kunnskapsrik og engasjert person, med en særegen evne til å sette seg inn i nye tema og fagområder. Hun er veldig god til å gjøre research, jobber selvstendig og kommer med innspill underveis i prosesser både på innhold, form og bilder. Denne måten å tenke helhetlig på er uvurderlig.

Ikke minst så skriver Marianne svært godt. Hun mestrer å presentere til dels komplisert fagstoff på en leservennlig og kommunikativ måte. Marianne leverer alltid til deadline, og er en fantastisk sparringspartner og ressurs underveis i prosesser. Marianne og Felix Media har mine varmeste anbefalinger.

Susan Fay Kelly
Rådgiver internasjonal Policy, Regnskogfondet

URBANET ANALYSE

I ett projekt med kort tidshorisont under hösten 2017, måste jag säga att Felix Media överträffade mina förväntningar. Tidplaner, koordination mellan olika personer och uppgifter fungerade perfekt, med en hög kvalitet i leveransen. Vi är mycket nöjda.

Torbörn Eriksson
Urbanet Analyse


STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har i mange år hatt stor glede av et tett og godt samarbeid med Marianne Alfsen. For en organisasjon som vår, er det verdifullt å samarbeide med fagfolk som lett setter seg inn i komplisert stoff, som arbeider selvstendig og kommer med kreative forslag til løsninger. Som journalist har Marianne disse egenskapene. Hun behersker flere sjangre, skriver godt og lett, og gjør selvstendige vurderinger når det gjelder kildebruk i og utenfor organisasjonen. At hun også er flink med folk, gjør at ansatte hos oss lett får tillit til henne. Når vi gir et oppdrag til Marianne, er det alltid med en sikkerhet om at stoffet blir levert etter avtalen og til en kvalitet som ofte overgår det vi forventer.

Eline Dalland
Kommunikasjonsdirektør, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 

MILJØDIREKTORATET

”Referanse for utarbeiding av brosjyren «Friluftsliv for alltid»

Felix Media har utarbeidet en brosjyre om statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder, etter begrenset anbud. Vi er svært fornøyde med samarbeidet og resultatet.

Ved statlig sikring av friluftslivsområder samarbeider kommunene, friluftsrådene og staten for å sikre og tilrettelegge slike områder for allmennheten. Brosjyren er derfor rettet mot kommuner og interkommunale friluftsråd. Målsettingen er å gjøre tilskuddsordningen om sikring bedre kjent og vise litt av mulighetene som ligger i denne ordningen. Det gjøres ved å presentere gode eksempler på sikringsprosjekter og erfaringer fra kommuner og friluftsråd som har jobbet med dette.

Brosjyren inneholder både en orientering om tilskuddsordningen blant annet gjennom faktabokser. Eksemplene på sikringsprosjekter presenteres gjennom større reportasjer, kortere tekster og rene bildereportasjer. Felix Media har gjennomført fire reportasjeturer der det er tatt bilder og foretatt intervjuer. Resultatet er blitt en god, folkelig, inspirerende og tilgjengelig fremstilling av stoffet. Vi er også fornøyd med bildene som vi har kjøpt rettighetene til og som kan nyttes i alle egne analoge og digitale kanaler.

Marianne Alfsen, og frilansjournalistene i Felix Media som bidro i arbeidet, satte seg raskt og grundig inn i stoffet og leverte velskrevne, gjennomarbeidede tekster. Alt arbeid ble levert til avtalte frister. Marianne Alfsen utviste stor fleksibilitet og høy arbeidskapasitet gjennom hele prosessen, og var en hyggelig, konstruktiv og lydhør samarbeidspartner. Alfsen gjennomførte arbeidet i tråd med våre ønsker og behov, og hadde samtidig gode og innsiktsfulle råd til både innhold og utforming av brosjyren.

Vi er meget fornøyd med Felix Medias leveranse, og anbefaler gjerne andre å benytte seg av firmaet.”

Ann Jori Romundstad
Seniorrådgiver, Friluftslivsseksjonen, Naturavdelingen, Miljødirektoratet

 

MILJØDIREKTORATET

Felix Media har utarbeidet en brosjyre om Miljødirektoratets nærmiljøsatsing, etter begrenset anbud. Vi var svært fornøyde med samarbeidet og resultatet. Innholdet i brosjyren favner et spekter av fagområder og problemstillinger, og vi ønsket en levende, inspirerende og tilgjengelig fremstilling av stoffet.

Marianne Alfsen, og frilansjournalistene i Felix Media som bidro i arbeidet, satte seg raskt og grundig inn i stoffet og leverte velskrevne, gjennomarbeidede tekster. Alt arbeid ble levert til avtalte frister. Marianne Alfsen utviste stor fleksibilitet og høy arbeidskapasitet gjennom hele prosessen, og var en hyggelig, konstruktiv og lydhør samarbeidspartner. Alfsen gjennomførte arbeidet i tråd med våre ønsker og behov, og hadde samtidig gode og innsiktsfulle råd til både innhold og utforming av brosjyren.

Vi er meget fornøyd med Felix Medias leveranse, og anbefaler gjerne andre å benytte seg av firmaet.

Ane Hagen Kjørholt
Prosjektleder i friluftslivseksjonen, Miljødirektoratet

 

DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RÅD (KRÅD)

”Det kriminalitetsforebyggende råd – KRÅD – har brukt Marianne Alfsen, Felix Media, siden høsten 2013. Vi er svært fornøyde med samarbeidet.

Den viktigste jobben Marianne har gjort for oss er å omskape hjemmesiden til å bli en levende kunnskapsressurs for kriminalitetsforebyggere sentralt og lokalt. Hun skriver egne saker ut fra god journalistisk teft og følger mediebildet for å tipse oss hva vi bør følge opp. Marianne bidrar også til å spre informasjon om KRÅD via vår egen Facebookside og Twitter.

Vi har også brukt Marianne som foredragsholder om mediestrategi på konferanser vi arrangerer for kriminalitetsforebyggere i kommunene. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive.

Det er lett å samarbeide med Marianne. Hun er positiv og engasjert, men lar ikke egne synspunkter overskygge det KRÅD ønsker å formidle som budskap.”

Erik Nadheim
Direktør i KRÅD

MILJØVERNDEPARTEMENTET

Marianne Alfsen har gjennom sitt byrå Felix Media utført et oppdrag for Miljøvern-departementet med produksjon av MDs jubileumsbilag til vårt 40-årsjubileum. Oppdraget ble utført i perioden januar til midten av april 2012. Felix Media ble valgt ut etter et begrenset anbud og har vært leverandør av det redaksjonelle produktet (dvs. lay-out og design ble utført av vår faste byråpartner Los & co). Marianne Alfsen har vært prosjektleder for den redaksjonelle produksjonen og også selv vært utførende journalist i flere av sakene.  Alfsen har bidratt hele veien fra idefasen til produktutvikling og gjennomføring. Gjennom Felix Media har hun også levert fotografier og grafikk.

Vi er veldig godt fornøyd med Alfsen og Felix Media. Alfsen er en solid og meget grundig journalist og reportasjeleder.  Hun har gjennomført hele prosessen med stor tålmodighet og kreativitet, kommet med konstruktive innspill og snudd seg raskt rundt når det har dukket opp behov for endringer og nye vinklinger. Har en meget sikker og god språksans og er en utmerket skribent.  Hun har også vist god kunnskap om miljøfeltet og oversikt over kilder. Entusiastisk og god sparringpartner. Virker overbevisende og sikker i sitt fagfelt. Vist god forståelse og imøtekommenhet overfor kundens/oppdragsgiverens behov og rammebetingelser.

Oppdraget har vært utført veldig ryddig og ordentlig. Pålitelig i forhold til å overholde tidsfrister og korrigeringer. Tilgangen til fotoarkiv og dyktig fotograf, samt flere gode journalister, bidrar også til at Felix Media har gitt oss en totalleveranse som holder meget høy kvalitet.

Ingun Larsen
Kommunikasjonsrådgiver i Miljøverndepartementet

 

FLYKTNINGHJELPEN

Vi har hatt gleden av å samarbeide med Marianne Alfsen og Felix Media siden 2009. Marianne har vært redaktør for en rekke rapporter og årsmeldinger samtidig som hun har levert selvstendig artikkelstoff og reportasjer. Hun har også hatt ansvar for totalproduksjon av publikasjoner. Marianne har også vært fast frilanser til magasinet Perspektiv og har hatt ansvaret for å utvikle og produsere en rekke større temasaker. Hun setter seg raskt og grundig inn i saksfeltet og utviser gode analytiske evner. Felt som; internasjonal politikk, menneskerettigheter og flyktning- og asylpolitikk har hun særlig gode kunnskaper om.

Marianne har teft for den gode reportasjen og hvordan man bruker bilder og illustrasjoner for å gjøre stoffet interessant og leservennlig. Gjennom Felix Media har hun også et vidt nettverk av fotografer og journalister som kan bidra til leveranser av tekst og foto. Kvaliteten på dette stoffet holder et meget høyt nivå.

I tillegg til å være en meget dyktig journalist er Marianne en trivelig og positiv samarbeidspartner. Hun lytter til oppdragsgiver, men med et kritisk blikk gir hun også konstruktive tilbakemeldinger. Hun er gjennomgående positiv og ingen sak er for liten eller for stor, og hun overholder alltid deadlines. Jeg kan på det varmeste anbefale andre å gjøre seg nytte av Marianne og Felix Media.

Roald Høvring
Redaktør av Flyktninghjelpens magasin Perspektiv

Eirik Christophersen
Leder for informasjonsseksjonen i Flyktninghjelpen

 

URBANET ANALYSE

“Marianne Alfsen var engasjert av Urbanet Analyse for å utarbeide en brosjyre i forbindelse med firmaets femårsjubileum. Arbeidet besto i å formidle Urbanets hovedprosjekter og profil i de årene vi har eksistert. Det innebar både å sette seg inn i en del av rapportene våre, og å intervjue medarbeidere for å få et helhetlig bilde av vår virksomhet. Tematikken og metodene vi jobber med er til dels utfordrende å sette seg inn i, men Marianne maktet på en imponerende måte å ”oversette” stoffet,  slik  at vi har fått et enkelt og tydelig budskap ut til våre potensielle kunder. Marianne er både engasjert, lydhør og strukturert, og en hyggelig person å jobbe med. Vi engasjerte også fotograf gjennom Felix Media, og har fått et visuelt uttrykk i brosjyren vår som vi er svært fornøyd med. Det var i det hele tatt en ubetinget glede å samarbeide med Marianne og Felix Media, og vi gir firmaet våre beste anbefalinger.

Alberte Ruud
Markedsansvarlig i Urbanet Analyse

 

MILJØSTIFTELSEN BELLONA

“Bellona har så langt brukt Felix Media to ganger. Først under arbeidet med magasinene 101 løsninger og 101 Solutions, der tekstene skulle være superkorte, men romme mye av både fakta og fortelling. Marianne Alfsen og hennes nettverk av dyktige journalister utførte oppgaven med glans. Nå sist var oppdraget å levere saker til Bellonas 25-årsmagasin, og igjen var vi veldig, veldig fornøyd med resultatet.
Marianne har allerede et kunnskapsgrunnlag innen miljø, men viktigere er det at hun tar nye ting fort og er fantastisk god til å gjøre research og skrive på en måte som sørger for at folk flest kan forstå og bli engasjert. Samarbeidet fungerte veldig godt. Marianne er erfaren, har stor arbeidskapasitet og leverer alltid til deadline. Dessuten er hun iderik og særs hyggelig å jobbe sammen med. Jeg må også legge til at Marianne er god på å tenke billedløsninger og helhetlig presentasjon av saker. Felix Media anbefales på det varmeste!”

Anne Karin Sæther
Tidligere kommunikasjonssjef i Miljøstiftelsen Bellona

 

AMNESTY INTERNATIONAL I NORGE

“Marianne Alfsen er en allsidig og dyktig journalist, som leverer kvalitetssaker – gryteklare for publisering. Hun har bred fagkunnskap og setter seg gjerne inn i ny tematikk. Marianne jobber raskt, samtidig som hennes journalistiske håndverk alltid er grundig og pålitelig. I tillegg til å være journalist, er Marianne en profesjonell leder av kommunikasjonsbyrået Felix Media. Hun er en god samarbeidspartner i forhold til idé- og konseptutvikling, og er ryddig med økonomi og drift.”

Kristin Rødland Buick
Kommunikasjonssjef i Amnesty International Norge

 

NORGES RØDE KORS

“Marianne Alfsen og Felix Media har gjort en uvurderlig jobb i forhold til Røde Kors’ undervisningsopplegg ”Når krigen raser – menneskeverd, rettigheter og din plass i verden”. Gjennom solid faglig kunnskap, engasjement og skriftlige ferdigheter har de oppnådd å kommunisere til dels vanskelige problemstillinger på en god måte, tilpasset målgruppen for undervisningsopplegget. I arbeidet med ”Når krigen raser” har de skrevet om tekst for Røde Kors for å gjøre innholdet mer tilgjengelig, drevet research og faktasjekking, skrevet nye tekster og kapitler, foreslått bilder og illustrasjoner og også kommet med egne ideer og innspill som har hatt stor betydning for Røde Kors.”

Susan Fay Kelly
Rådgiver, Folkerettsseksjonen, Kommunikasjons- og markeds- avdelingen

 

 

Lagre