Felix Media

Kurs

Slik blir du lest av flere!

“Alle” produserer innhold, men alle blir ikke lest. Felix Media tilbyr skreddersydde kurs- og rådgivningspakker, som bidrar til å løfte dine tekster – på nett og papir – så de formidler dine budskap bedre og når frem til flere.

Vår styrke er jordnære og løsningsorienterte kurs. Vi tilbyr praktisk rettet undervisning, som utstyrer medarbeiderne med verktøy de kan ta i bruk umiddelbart.

Vi skreddersyr en kurs- og oppfølgingspakke basert på en kartlegging av akkurat din organisasjons og avdelings behov og ønsker.

Her er noen eksempler på byggesteiner i kurspakken:

Idéutvikling

Hvordan identifisere de gode sakene, som formidler organisasjonens kjernebudskap? Hvordan skru de sammen til interessante tekster som treffer målgruppen? Hvordan jobbe som en redaksjon?

Vi legger særlig vekt å idéutvikling i samarbeid med organisasjonens fagfolk. Hvordan skape konsepter som folkeliggjør og formidler, uten å gå på akkord med fagfolkets integritet.

Planlegg effektivt

Hva skal du publisere når? Hvordan planlegge publiseringen så den understøtter organisasjonens strategi- og kommunikasjonsmål? Ikke gå glipp av gode saker, fordi du er for sent ute!

Vi hjelper deg å utvikle gode produksjonsplaner og å bruke digitale verktøy i publiseringsplanleggingen. Et viktig ledd er å lage en plan for måling og spredning, samt å koordinere egen publisering med fremstøt for redaksjonell omtale i tradisjonelle medier.

Intervjuteknikk

Hvilke spørsmål gir de beste svarene? Kommunikasjonsarbeidet blir enklere, morsommere, og mer effektivt hvis du lærer deg dette. Men er det ikke bare å spørre i vei? Nei. Å stille de beste spørsmålene er vanskeligere enn du tror. Heldigvis er det lett å lære!

I løpet av kurset introduseres du for effektive teknikker som kan tas i bruk umiddelbart. Kurset fokuserer i hovedsak på praktiske øvelser som bevisstgjør og trygger deltakerne

Skriv bedre tekster

En kjedelig ingress, en intetsigende tittel, en vassen billedtekst: Du har bare noen få sekunder på å fange leserens oppmerksomhet. Vet du ikke hvordan du bør skrive, ja, da kan du bare glemme å bli lest.

Vi gir deg de smarte teknikkene som skaper den ønskede stopp-effekten – uten at det går på bekostning av innholdet. Dette gjelder både for kjappe notiser, halvlange saker og omfattende reportasjer.

Kurset baserer seg på en grundig analyse av utvalgte tekster.

Inkluder menneskelige erfaringer

En viktig teknikk for å skape gode tekster som oppnår resultater, er å inkludere mennesker og deres erfaringer i tekstene. Men å bruke caser byr på mange utfordringer – særlig etiske.

Hvordan identifisere gode caser? Hvordan bruke caser, enkeltmenneskers personlige erfaringer, som eksempel på noe større? Hvordan bruke fortellerteknikker som appellerer til følelser, uten at det blir klissete? Og ikke minst: Hvordan formidle menneskers historier uten å trå over etisk.

I mange orgnisasjoner er det andre enn kommunikasjonsavdelingen som leverer “råstoff” til caser. Dette kurset kan derfor tilpasses fagfolk som jobber i felt – gjerne i kombinasjon med andre, relevante kurskonsepter.

Kommuniser bedre visuelt

Hva kan du bruke mobilkameraet til? Hvordan kan bildene du tar bli bedre? Hva er et godt reportasjebilde? Når bør du hyre en profesjonell fotograf? Hva egner seg på Facebook, Insta og Snap? Hvordan lager du en video ved hjelp av iMovie/Kinemaster?

Vårt fotokurs viser deg vei i jungelen, og hjelper deg å bli mer synlig i en verden preget av visuell støy.

Måling og oppfølging

Hva er resultatet av innsatsen dere har gjort for å heve kvaliteten på innholdet dere produserer? Klarer dere å løfte frem flere, viktige saker? Bli de presentert på en mer spennende og lesverdig måte? Og ikke minst: Blir dere lest av flere? Av de riktige målgruppene?

Basert på trafikkdata på nettsiden før og etter kurspakken er gjennomført, evaluerer vi resultatet av innsatsen dere har gjort etter å ha gjennomført vår kurspakke. Vi ser også på fremtidige behov.