Felix Media

Narvik Krigsmuseum

I tett samarbeid med museumsutviklere fra Norge og Danmark, bidro Marianne Alfsen/Felix Media til å utvikle nye Narvik Krigsmuseum, som åpnet 7. juli 2016.

Som tekst- og bilderedaktør hadde Alfsen hovedansvaret for å utvikle tekstkonseptet, samt skrive samtlige tekster. Hun har også oversatt tekstene til engelsk. I tillegg har hun hatt hovedansvaret for å kuratere fotografier til utstillingen.

Her kan du lese mer om Narvik Krigsmuseum

Denne siden er under utvikling. Her vil du snart kunne lese mer om tekstkonseptet valgt for Narvik Krigsmuseum, lese utvalgte tekster og se bilder fra utstillingen.

Om Narvik Krigsmuseum

Nye Narvik Krigsmuseum åpnet dørene for publikum 7. juli 2016. Utstillingene tar de besøkende med på en reise gjennom det tyske angrepet på Norge i 1940 og de påfølgende fem årene med krig og okkupasjon – med utgangspunkt i hendelsene og erfaringene i de tre nordligste fylkene generelt, og Narvik spesielt. Et perspektiv mange mener har vært underkommunisert i den store norske fortellingen om krigen.

Et bærende element med utstillingen er en digital løsning, som presenterer ulike perspektiver på forståelsen av historien. Løsningen gir rom for å presentere ny kunnskap, uenighet og dilemmaer – og dermed skape refleksjon og dialog. For historien om krigen er verken endelig eller entydig.

Museet har også en kontemporær utstilling, som tar for seg universelle spørsmål knyttet til krig, konflikt og menneskerettigheter. Tanken er at kunnskap om krig, slik den utspant seg i Norge, skal lede til refleksjon om hvordan krig og konflikt oppstår og preger dagens verden.

 

Om Narviksenteret

Narvik Krigsmuseum drives av Stiftelsen Narviksenteret – et av syv freds- og menneskerettighetssentre, som med støtte fra Kunnskapsdepartementet har fått et særlig ansvar for å formidle historien om andre verdenskrig til nye generasjoner. En historie som skal danne grunnlaget for opplæring i menneskerettigheter, fredsbygging og demokrati.

Stiftelsens formål er å være Nord-Norges ledende forsknings-, dokumentasjons- og formidlingsinstitusjon på dette området, med et nasjonalt nedslagsfelt. Narviksenteret er blant annet en av partnerne i et nytt og bredt anlagt femårig forskningsprosjekt om den tyske okkupasjonen av Norge, som ledes av UiT Norges arktiske universitet: En verden i total krig: Norge 1939–1940. Narviksenteret har formidlingsansvaret for resultatene til et nasjonalt publikum.

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre