Felix Media

Eksempler på oppdrag


Regnskogfondet, 2017
62-siders rapport om forkjempere for miljø og landrettigheter

Regnskogfondet ga 30. oktober 2017 ut en rapport om trusler, trakassering og drap på forkjempere for miljø og landrettigheter verden over.

Felix Media v/ Marianne Alfsen førte rapporten i pennen, samt bistod med faglig input og idéutvikling.

Felix Media v/ Anna Maria Pirolt stod for layout og design.

Et spennende oppdrag og et viktig tema, som Felix Media vil følge opp videre i samarbeid med Regnskogfondet i månedene som kommer.

Klipp på bildet for å laste ned rapporten som PDF

 

 

 


KS, 2016
16-siders bilag om universell utforming

KS ga i 2016 ut et bilag om universell utforming, med eksempelprosjekter fra norske kommuner.

Målet var å inspirere andre kommuner til å satse på lignende prosjekter. Bilaget lå som innstikk i Kommunal Rapport 26. november 2016.

Felix Media produserte hele magasinet på vegne av KS. Vi bidro med redaksjonell konseptutvikling og prosjektledelse, i tillegg til å lage alle reportasjer og ta de fleste bildene.

Klikk på bildet for å laste ned brosjyren som PDF

 

 

 


Miljødirektoratet, 2015
Inspirasjonshefte om nærmiljøsatsingen
Inspirasjonshefte om statlig sikring av friluftslivsområder

 

Miljødirektoratet ga i 2015 ut to inspirasjonshefter om friluftsliv, med eksempel-prosjekter fra norske kommuner.

Felix Media bidro med redaksjonell konseptutvikling og prosjektledelse til begge hefter, i tillegg til å produsere tekst og foto.

Vi valgte å skrive tekstene som reportasjer og artikler, slik at heftet fremstår som mini-magasiner. Vi la også vekt på å benytte reportasjebilder og caser – intervjuer med brukerne. Uansett hva man skal skrive om, så fenger menneskers levde liv og erfaringer leseren mer enn tørre fakta.

Klikk på bildene for å laste ned heftene som PDF

 

 

 

 

 


Flyktninghjelpen 2009 – 2016

Felix Media har siden 2009 bidratt til og produsert en rekke publikasjoner for Flyktninghjelpen – fra årsrapporter, policydokumenter og rapporter til reportasjer, artikler og brosjyrer. Vi har bidratt med tekstproduksjon på norsk og engelsk, samt foto og layout.

 

Felix Media v/Marianne Alfsen var blant annet fast journalist for Flyktninghjelpens humanitære magasin Perspektiv fra 2009 til magasinet ble lagt ned i 2016.

Hun leverte artikler til både norsk og engelsk utgave.

Klikk på bildet for å laste ned PDF av magasinet med artikkelen “Time to Act” – om klimaendringer og flukt.

 

 

 

 

Et annet eksempel på oppdrag for Flyktninghjelpen er tematiske rapporter:

Education is a new beginning tar for seg Flyktninghjelpens arbeid med utdanning og flyktninger, og ble produsert i forbindelse med en større konferanse. Felix Media bidro med konseptutvikling, tekstproduksjon og layout.

Last ned rapporten “Education is a new beginning” som PDF

Displacement in the wake of violence in Latin America ble produsert forbindelse med toppmøtet i Cartagena i desember 2014, der regionens ledere skulle stake ut en ny kurs for flyktningpolitikken. Felix Media bidro med konseptutvikling og tekstproduksjon.

Last ned rapporten “Displacement in the wake of violence” som PDFStiftelsen Norsk Luftambulanse 2002 – 2017

Felix Media v/Marianne Alfsen har bidratt til en rekke publikasjoner i Stiftelsen Norsk Luftambulanse de siste årene – hovedsakelig reportasjer til NLA-magasinet. Vi har skrevet temaartikler som støtter opp under talsmannsarbeidet, samt drevet forskningsformidling.

Klikk her for å lese artikkelen “Kampen mot klokka fra 2016

Klikk her for å lese artikkelen “Prisen for å hjelpe” fra 2016

Felix Medias “husfotograf” Fredrik Naumann bidrar også jevnlig til NLA-magasinet

 


Flere eksempler på oppdrag

Klikk her for å se eksempler på oppdrag for Amnesty International Norge

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre